Total Wellness

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION

החזון שלנו - ONWF

"בכל איש ואישה גנוזים כוחות אדירים ויש רק לדעת להגיע למקורם, לגלותם ולהפעילם" בן גוריון

 

החזון של בית הספר להליכה נורדית (ONWF ) הוא לסחוף ולהלהיב אנשים, להשפיע על עתידם ולהוביל אותם אחרינו למרות כל הקשיים, תוך גילוי הפוטנציאל העצום הטמון בכל אחד ואחת.

אנו שואפים לעזור לכל אדם להגיע להרמוניה בכל תחומי חייו ולבריאות שלמה בזכות ההליכה הנורדית ולשפר את איכות חייו.

אנו נכיר לכם את הערכים, היתרונות והיכולות של הליכה נורדית מקורית, נלמד אתכם את הטכניקה הנכונה של Original Nordic Walking ונעזור למעוניינים להצטרף לקהילה העולמית של מועדוני ONWF. 

הליכה נורדית
הליכה נורדית מאפשרת לכולם, ללא יוצא מן הכלל, להגיע לכושר גופני מעולה ולבריאות טובה.
אנו עובדים בשיתוף פעולה עם האיגודים ובתי הספר מובילים להליכה נורדית ברוסיה ובפינלנד.

המטרה: עד 2020 - מיליון משפחות בריאות ומאושרות 

 אנחנו מאמינים בכוחה של המודעות לבריאות, אנחנו סבורים שלכל אחד ואחת מגיעה הזכות להיות בריא ומאושר, ועל-כן אנחנו עובדים במרץ לגייס אלינו בכל יום עוד ועוד אנשים ומשפחות שיילכו עם החזון שלנו, עם המקלות הנורדיים, בגאווה ועם חיוך להגשים לא רק את חלומם האידשי אלא את חלומה של כלל האומה.

אנחנו שואפים להגיע למליון משפחות לפחות הצועדות באושר את הצלחתן. 

אנחנו כבר התחלנו, אתם מוזמנים להצטרף אל הדרך הבריאה והנכונה להגשמה ולאושר.

million-hazon

onwfNWI 80px