Total Wellness

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION

האיגוד הבינלאומי TOTAL WELLNESS

hebetim

האיגוד הבינלאומי TOTAL WELLNESS (להלן - האיגוד) הוקם בארץ לקידום תוכניות חינוך, בריאות, ספורט, חברה, ייעוץ ושיווק לילדים ולמבוגרים. מטרתו של האיגוד היא מימוש הפרויקט הבינלאומי "אישיות המילניום השלישי" תוך הקניית ידע, הרגלים וערכים נכונים. אחד מיעדי הפרויקט הוא הכשרת המומחים בתחום ייעוץ בינלאומי לאורח חיים בריא ולאיכות החיים. היועצים יעבדו במוסדות לגיל הרך, בתי הספר, מוסדות ללימודים גבוהים וחברות בכל רחבי הארץ.

רווחה שלמה

הרווחה האישית שלנו קשורה ברווחה סביבתית. המחקרים הוכיחו כי אנו חיים בעולם בו מתקיימים יחסי גומלין בין כל מרכיביו. קיום של מרכיבי סביבה מסוימים תלוי בקיומם של מרכיבים אחרים וגם מושפע מהם. אנו קשורים לעולם כולו, וגם הוא מושפע מכל פעולה שלנו.

המילניום השלישי יהיה המילניום הרוחני, או שלא יהיה כלל אם לא נצליח לפתח אישיות חדשה ולא נעזור למיליוני אנשים למצוא את ייעודם ולחיות חיי אושר בהרמוניה עם עצמם ועם הסביבה.

מהי רווחה שלמה? זאת אישיות מלאה שמשלבת בתוכה היבטים רוחניים, אינטלקטואליים, נפשיים וגופניים, ונושאת באחרית לרווחה אישית, ציבורית ועולמית כאחד. כולם צריכים לשאוף לרווחה שלמה: הפרט, המשפחה, החברה, העיר, המדינה והעולם. ניתן להגיע לרווחה שלמה רק דרך איחוד רוחני, וזאת מטרתו של היועץ הבינלאומי לאורח חיים בריא ולאיכות החיים.

רווחה גופנית

תעשיית הרווחה משלבת בתוכה היבטים חשובים רבים. ההיבטים העיקריים הם רוחני, נפשי ושכלי. אלא שאנו בחרנו תנועה כבסיס, הרי היא המצב החשוב והטבעי ביותר לאדם.

אנו מודעים לכך כי התפתחות רוחנית, נפשית ושכלית חשובה יותר מגופנית. אולם, ללא התפתחות גופנית ובעיקר ללא תנועה, סוגי התפתחות אחרים אינם יכולים להתקיים. לכן אנו מאמינים כי רווחה גופנית היא אחד הגורמים חשובים של הרווחה משולבת. תנועה היא הלב של הרווחה והצורך העיקרי של האדם.

לצורך קידום ההיבט הגופני, בחודש נובמבר 2012 נפתחה בישראל, על הבסיס האיגוד הבינלאומי WELLNESS TOTAL , הנציגות של האגודה העולמית להליכה נורדית (ONWF) והוקם בית הספר הראשון להליכה נורדית Nordic Walking – Total Wellness המיועד לכל קבוצות האוכלוסייה. בית הספר מקדם נושאים כגון בריאות, חינוך, מדע, שיווק, עסקים וטכנולוגיות. תלמידי בית הספר בוחרים בבריאות באופן מודע. הרעיון המקורי שלנו תורם תרומה משמעותית ונותן השראה לאנשים רבים.

 

schema-new
onwfNWI 80px