Total Wellness

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION

ONWF ישראל

אנשים בריאים – מדינה בריאה!

וינסטון צ'רצ''יל אמר פעם "אזרחים בריאים הם הנכס החשוב ביותר של כל מדינה".

הליכה נורדית היא תנועה ציבורית ייחודית בכל מדינה. בנוסף לבריאות, היא מעניקה לאנשים גם תקשורת חברתית וחזון להם זקוק כל מי שחפץ בבריאות ורווחה לארצו ולעולם כולו.

flag-5

ההליכה הנורדית נולדה באירופה. תושבי אירופה, הידועים בתוחלת חיים ארוכה ויחס אחראי לבריאותם, הבחינו מיד בכל יתרונות ההליכה עם המקלות והפכו אותה לתנועה עממית.

התפתחות ההליכה הנורדית בארץ פועלת לסייע במימוש התוכנית הלאומית לקידום אורח חיים פעיל ובריא שאושרה על ידי ממשלת ישראל בחודש נובמבר 2011 בשל מצב מעורר דאגה המראה אחוז גבוה מאוד של חולי סכרת ואחוזים גדולים של השמנת יתר בילדים ובמבוגרים.

המטרות העיקריות של כל ארגון ציבורי, מוסדות רפואיים כמו קופות החולים ובתי החולים ושל כלל האוכלוסיה בארץ היא לקדם אורח חיים בריא, לשפר ולהאריך את חיי התושבים.

ההליכה הנורדית עם המקלות הוכחה כבין סוגי הכושר הטובים ביותר אשר מאפשרים להגיע לבריאות שלמה בהשקעה מינימאלית יחסית.

אנו מאמינים כי ההליכה הנורדית תהפוך לתנועה מובילה לבריאות, לספורט ולהבראה, תוך איחוד מיליוני התושבים בישראל סביב הרעיון של חיים מלאים, פעילים, בריאים ומאושרים.

הצטרפו אלינו!

IMG 8742

IMG 8790

onwfNWI 80px