Total Wellness

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION

הדרכה

בית ספר בינלאומי להליכה נורדית בחסות האיגוד העולמי להליכה נורדית מקורית (ONWF)

בית ספר מציע קורסי הדרכה בינלאומיים לגופים ולאנשים פרטיים לקבלת ההכשרה של מדריכים ומאמנים בהתאם לתוכנית ההדרכה האירופאית של ONWF, לרבות ורישוי מדריכים ומאמנים לפי שיטות ההליכה המקוריות שהמציא מרקו קנטנבה מפינלנד. כמו כן, בית ספר יסייע למשתתפים לפתוח בתי ספר אזוריים ומועדוני ההליכה הנורדית בהתאם למודל העסקי הקיים.

קורס ארד ONWF
60 אירו

הקורס מיועד למי שב – 2-3 סופי שבוע רוצה ללמוד על הטכניקה הנכונה של ההליכה הנורדית, לקבל חומרם מתודיים, תשובות לשאלות, המלצות אישיות, ייעוץ וכיו''ב.

קורס כסף ONWF
150 אירו

הקורס מיועד למי מרוצה לפתוח קורסים ובתי ספר להליכה נורדית מקורית. התוכנית הוכנה בשיתוף עם האיגוד העולמי להליכה נורדית מקורית, ומשתתפים בה, בין היתר, מנהלים של מועדוני בריאות ומרכזי שיקום מכל רחבי הארץ. עלות קורס כסף למבוגרי קורס ארד תהיה 210 אירו.

קורס זהב ONWF
200 אירו

הקורס מיועד למי מפעיל קורסים ובתי ספר להליכה נורדית. התוכנית הוכנה בשיתוף עם האיגוד העולמי להליכה נורדית מקורית (ONWF). קורס זהב הוא קורס ברמה גבוהה ביותר בארץ, והרישום אליו מוגדל לבעלי השכלה רשמית בחינוך גופני וברפואה, או לבוגרי קורס ארד + כסף. עלות קורס זהב לבוגרי קורס ארד וכסף תהיה 370 אירו.

 להצטרפות

onwfNWI 80px