Total Wellness

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION

לחברות

למי שרוצה להפעיל הליכה נורדית כסוג של פעולות קורפורטיבית

הליכה נורדית היא חלק בלתי נפרד מכל שיטות הבראה, שיקום, מניעה וטיפול. במשך 25 שנים האחרונות הופעלה הליכה נורדית בגני ילדים, בתי הספר, בתי נופש והבראה, מרכזי ספורט ובריאות ובגופים אחרים בהם הדאגה לבריאות ילדים, תלמידים, מטופלים ועובדים עומדת בראש סדר עדיפויות. כמו כן, ההליכה תורמת תרומה ניכרת לשיפור יעילות ואיכות העבודה בחברה.

כדי להפעיל הליכה נורדית כ פעולות קורפורטיבית, עליכם לפנות אלינו לרכישת מקלות ההליכה, ולהשתתף בקורס "הליכה נורדית כדרך לבריאות, שיקום, מניעת מחלות וכושר".

 

ליצירת קשר

onwfNWI 80px