Total Wellness

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION

למאמנים

למי שרוצה להדריך אחרים

אם אתם רוצים להגיע לבריאות שלמה וללמד אחרים את טכניקות ההליכה הנורדית הנכונה, עליכם להיות מדריך או מאמן. לצורך כך עליכם ללמוד את טכניקת ההליכה ושיטות ההדרכה לגילאים שונים. כל אדם בכל גיל ורמת הכושר יכול להיות מדריך, העיקר הרצון. ניתן להגיע לרמת הכושר הרצויה תוך שלושה חודשי אימונים סדירים. אנו מציעים שני סוגי ההדרכה לבחירתכם:

  • קורס ה-ONWF הבינלאומי
  • קורסים לעובדי הרפואה ועובדים סוציאליים

פעילותך כמדריך תאפשר לך לשלב בין כושר ובריאות לבין קבלת רווח כספי נאה ושמחה מהצלחת תלמידיך.

 

ליצירת קשר

onwfNWI 80px