Total Wellness

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION

לתלמידי ביה"ס

מדענים בלמעלה מ – 30 מדינות הוכיחו כי ליקויי התפתחות גופנית בילדים מתחילות כבר בתנוחות ישיבה ממושכות

שיטת הישיבה הממושכת בבית הספר,כמו גם עצלנות וחוסר מודעות ההורים בעניין חשיבות התנועה פוגעים בבריאות הילדים.

 הוכח מדעית כי אם השרירים לא שולחים אותות תנועה, המוח לא מתפתח. מדור לדור שינינו את מערכת הכובד של הגוף שלנו. אצלנו משקל הכבידה מועבר כולו אל אזור עצם הזנב. 

. אזור עצם העצה והזנב הפך למרכז התמיכה של הגוף. עקב כך הוא גדל אל תוך האגן הקטן, דבר שגורם לכניסת עצם הזנב לתוך פי הטבעת.
שינויים בלתי הפיכים נצפים בילדים כבר מכיתה ג'. 

מצב הבריאות של הדור הצעיר הוא אחד המדדים החשובים של רווחת החברה והמדינה. הוא לא רק משקף את המצב הנוכחי אלא גם נותן תחזית מדויקת לעתיד. משאבי האנוש של המדינה, בטחונה ויציבותה הפוליטית, הרווחה הכלכלית ומערכת הערכים והמוסר של החברה תלויים ישירות במצב הבריאותי של הילדים והנוער.

לפרטים נוספים - לחץ/י כאן

kosher tnua mufhat kids

טוען...

onwfNWI 80px