Total Wellness

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION

עסק

קידום אישי, הצלחה כלכלית, סיפוק מקצועי - כל אלה אפשריים ב TOTAL WELLNESS.

האנשים המועמדים להקמת בתי ספר והכשרת מאמנים באים מרקעים שונים, גילאים שונים, מינים שונים ומדינות שונות.

הרצון להנחיל את המורשת שלנו והאמונה שלנו לכל אדם באשר הוא הוא נחלת כלל הארגון.

אם את חושב שאתה יכול לעשות את השינוי, לבוא ולצמוח ולדאוג לעתידך הבריאותי והפיננסי - מקומך איתנו.

אנחנו תומכים בכל שלב - החל מהכשרת מאמנים, דרך ליווי הקמת בית ספר, דרך לימוד מכירות ועזרה מקצועית וכלה בעידוד ותמיכה נפשית לשם הצלחה.

לפעמים, כל שצריך, הוא לפגוש את האנשים הנכונים, בזמן הנכון ובמקום הנכון.

אנחנו מזמינים אתכם, אנשי עסקים, מורים, אנשי מכירות, פנסיונרים, אנשים עם מוגבלויות וכל מי שחפץ במימוש עצמי ובהתוויית דרך חדשה לעצמו ולאנשים שייצטרפו אליו לבוא ולשמוע על הארגון והאפשרויות העסקיות הגלומות בו.

נשמח לשיתופי פעולה ויוזמות חוצות גבולות.

 

ליצירת קשר

onwfNWI 80px