Total Wellness

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION

איך לפתוח בית ספר

בית הספר הבינלאומי הראשון בישראל להליכה נורדית מקורית – TOTAL FITNESS

פרטי קשר

howtoopen

לאחר ההשתתפות בסמינר שלנו למדריכי הליכה נורדית מקורית בבית הספר הראשון להליכה נורדית בישראל בחסות הפדרציה הבינלאומית ONWF, תוכלו לדעת איך ללכת נכון וגם ללמד את המתחילים. תקבלו ידע וכלים נדרשים כדי לפתוח בעיר או באזור מגוריכם את בית הספר להליכה נורדית משלכם בשיטת הפדרציה הבינלאומית ONWF www.onwf.org.

אנו מזמינים את כל המעוניינים, אנשים פרטיים, מרכזי ספורט, מועדוני כושר ומשרדי נסיעות לפתוח עסק משגשג מהסוג החדש שיהיה מבוסס על העברת שיעורים, סדנאות וסמינרים למדריכים ומאמנים עם הנפקת תעודות בינלאומיות לסוגי פעילויות שונים, ויכלול השתתפות בפרויקטים ייחודיים וחינוכיים של הפדרציה הישראלית להליכה נורדית מקורית (ONWF ישראל).

איך פותחים בית ספר

שלב 1. להכשיר מדריכים בעלי רישיון כסף של ONWF ומאמן אחד בעל רישיון זהב בתכנית הפדרציה הבינלאומית להליכה נורדית מקורית www.onwf.org. ניתן לעשות זאת בתל אביב וברמת גן בסמינר למדריכי ההליכה הנורדית המקורית (ONWF), אשר מתקיים אחת לחודש במרכז להכשרת המאמנים של האיגוד TOTAL WELNESS מטעם ONWF ישראל.

עלות רישיון מדריך מסג כסף היא 247 יוריו, רישיון מאמן מסוג זהב - 462 יוריו. כמו כן, נוכל לקיים סמינרי ONWF במקום מגוריכם בכפוף לתנאים הבאים:

  • נוכחות של 10 מדריכי כסף
  • נוכחות של 5 מאמני זהב
  • נוכחות של 15 משתתפי ארד

שלב 2. הסכם הספקת מקלות הליכה ואבזרים לעיר ולאזור מגוריכם, לרכות השכרת הציוד למצגות בבתי הספר של ONWF ולשיעורים פתוחים. בהסכם ייקבעו תנאי הספקת המקלות TOTAL WELLNESS ו- ILUUM, לרבות מחיר, כמויות ומועדי הספקה.

שלב 3. הסכם ייצוג רשמי עם בית הספר הישראלי להליכה נורדית מקורית מטעם ONWF לפיתוח תכנית עסקית אזורית, הקמת אתר של בית הספר האזורי, הספקת חומרי לימוד ואבזרים של ONWF, שימוש בלוגו של בית הספר והספקת מדים למדריכי בית הספר.

בית הספר הבינלאומי הראשון בישראל «הליכה נורדית מקורית – TOTAL FITNESS

פרטי קשר

תהיו ראשונים בעיר או באזור מגוריכם.

טלפון: + (972) 527-500-028 ,+ (972) 528-413-631

onwfNWI 80px