Total Wellness

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION

קונספט עסקי

פרויקט עסקי להדרכת מומחים להליכה נורדית

הליכה נורדית היא סוג של כושר שנכנס לתודעה לפני 20 שנה והוכיח את עצמו כיעיל במניעה, שיקום וטיפול במגוון רב של מצבים.

מספר האנשים העוסקים בהליכה נורדית הולך וגדל מדי שנה הן בישראל והן בחו''ל. לכן, בתעשייה זו קיים ביקוש רב למומחים השולטים באופן מקצועי בתורת התנועה, טכניקות הנשימה שמונעות כאבי שרירים ושיטות אימון בריאות. לצערנו, עד כה לא הוכשרו מומחים כאלה בישראל, למרות ששיתוף פעולה בשמירה על הבריאות הוא אחד הצרכים החיוניים ביותר בחברה המודרנית.

הקורס הבינלאומי שעורכת הנציגות הישראלית של הפדרציה העולמית להליכה נורדית והאיגוד הבינלאומי TOTAL WELLNESS מכשיר מדריכי הליכה נורדית ויועצי בריאות.

בוגרי הקורס מקבלים תעודה בינלאומית המאפשרת להם להפוך למומחים מבוקשים בתחום הבריאות והליכה נורדית. בנוסף, הקורס יסייע בהקמת מבנה עסקי בתעשיית ה - TOTAL WELLNESS במועדון, עיר או אזור מגוריכם.

קורס הליכה נורדית הוא ההזדמנות שלכם!

הקונספט העסקי שלך הוא הבריאות של הלקוח!

onwfNWI 80px