Total Wellness

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION

פגישה בעיריית ערד

בפגישה עם ראש עיריית ערד טלי פלוסקוב נדונו סוגיות הקשורות במימוש תוכניות לאומיות לקידום אורח חיים פעיל ובריא, וזאת לאור המצב הקשה שנוצר בארץ עקב רמת התחלואה הגבוהה בסוכרת ובהשמנת יתר בקרב ילדים ומבוגרים.

במהלך הפגישה נדונו הדרכים למימוש מודל רווחה ובריאות במאה ה – 21. הגישה שלנו לפיה יש לפתח מדיניות ארצית מדעית ואחראית להתפתחות בריאה של החברה זכתה לתמיכה מלאה אצל ראש העיר.

אנו בטוחים כי בזכות הליכה נורדית ושיטת התנועה הטבעית ניתן לפתור בעיות חברתיות רבות. כעת אנו מכינים תוכנית משותפת למימוש הפרויקט בערד.

onwfNWI 80px